Detaylar, Kurgu ve metin2

Dedi?imiz kadar sa?l?kl? Dimdik 2 TR’bile toplamda 70 – 80 dolay? sunucu aç?ld? ve bunlar giderek yeni sunucu ismi ?e?nda birle?tirildi. Evet bu yeni sunucu server isimleri nelerdir ve ne serverlar birle?mi?tir onlar?n isimlerini sizlere kötüya yazal?m.Yeni nesil donan?mlar, SSD disk ba?ar?m? ve 10 Gbit Network ile en h?zl? mandepsi tad? , e

read more